Proiect „Un viitor schimbat”

Perioada de desfasurare: 2008 – prezent

Proiect destinat dezvoltării abilităţilor independente de viaţă a copiilor proveniţi din medii defavorizate.

Finanţator: Fundaţia Link Romania UK
Beneficiari:
20 de copiii proveniţi din medii defavorizate, zona Şes Bahlui, Dallas, Iaşi
19 familii defavorizate, zona Şes Bahlui, Iaşi   

Obiectivul proiectului:
Creşterea gradului de incluziune socială a copiilor şi familiilor în activităţi de resonsabilizare socială.

Activităţile principale:
1. Activitatea de asistenţă socială
2. Asistenţă psihologică
3. Activitatea educaţională
4. Activitatea de asistenţă juridică
5. Suport material acordat beneficiarilor

Proiectul “Un viitor schimbat” a demarat în decembrie 2008. Acesta se adresează populaţiei defavorizate din zona Şes Bahlui, Dallas, Iaşi. În această zonă locuiesc sute de familii care se zbat zilnic pentru a supravieţui. Condiţiile de trai ale acestei populaţii sunt extrem de deficitare, mulţi dintre ei având un nivel foarte scăzut de educaţie, fapt ce influenţează şi mai mult descrierea contextului larg a vieţii acestora.

Prin intermediul acestui proiect, un număr de aproximativ 20 de copii de vârstă prescolară beneficiază de servicii socio-educative. Astfel incât, zilnic aceşti copii se bucură de petrecerea unui timp deosebit învăţând sa socializeze şi să se pregătească pentru integrarea în sistemul şcolar de masă.
În acelaşi timp proiectul işi propune şi creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor adulte şi a familiilor acestor copii în activităţi de resonsabilizare socială.

Rezultate:


  • aproximativ 20 de copii de vârstă preşcolară  (4 – 7 ani) proveniţi din familii defavorizate

  • aproximativ 20 de familii vor fi sprijinite în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii prin intervenţie psiho-socială.

  • 1 centru destinat activităţilor socio-educative pentru copii de vârstă preşcolară proveniţi din familii defavorizate.

  • 1 serviciu destinat adulţilor proveniţi din medii defavorizate în vederea creşterii gradului de responsabilizare şi incluziune socială

  • Cel putin 80 de membri a  familiilor beneficiarilor direcţi din proiect

  • Comunitatea ieşeană în urma înfiinţării acestui centru socio-educativ va beneficia de o creştere a serviciilor de asistenţă adresate acestei comunităţi defavorizate.

Album foto

Activitati outdoor Energizer

Ultimele articole

relatii sociale instrumente de lucru

Exercitii si activitati pentru depasirea temerilor legate de efectele etichetarii si ale discriminarii

Trusa de prim ajutor activitati practice

O provocare la autocunoaștere și conștientizarea resurselor

”Nu văd ce îmi spui! ” informatii teoretice

Sau cum poate să înceapă dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă

alte articole